KANDUNGAN

N0.NAMATAJUKPAPARAN
1Lim Seng Poh  PEMBELAJARAN AKTIF MEMPERKASAKAN PEMIKIRAN   KRITIS, KEMAHIRAN BERKOLABORATIF DAN BERKOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJAR-PELAJARAbstrakKertas Kajian Penuh
2Norita Binti Abd Aziz, Mohd Faizal Bin Che Mat, Natrah Binti Mat NoorPENGGUNAAN KIT PEMBELAJARAN STKI E-BOOK DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN PELAJAR DI POLITEKNIKAbstrakKertas Kajian Penuh
3Samsul Abd Rashid ;Mohd Syafaril Jamaluddin , Hasmida Mohamad Hassan KAJIAN TENTANG KESEPADANAN KERJAYA GRADUAN LEPASAN POLITEKNIK AbstrakKertas Kajian Penuh
4Kohilah Miundy, Rizuan Bin Zainal, Sathya ManoharanKOMPETENSI GRADUAN TERHADAP KEBOLEHPASARAN DAN PRESTASI KERJA BERTERASKAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA (WBL): SATU KAJIAN DI POLITEKNIK METRO KUALA LUMPUR AbstrakKertas Kajian Penuh
5Patin Nabilla, Sheerad SahidMODEL PENEROKAAN KERJAYA DI UNIVERSITI ACEH, INDONESIA: KAJIAN KEMAHIRAN DAN KUALITI GRADUAN, KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN PROFESIONAL, KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI, SERTA KEMAHIRAN KEUSAHAAWANANAbstrakKertas Kajian Penuh
6Norni binti Abdul Wahab1, Noraini binti IsmailKEMAHIRAN  PENGURUSAN  MASA  PELAJAR  POLITEKNIK : TAHAP DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIKAbstrak

Kertas

Kajian

Penuh

7Fatimah Mazlan, Jamalul Lail Abdul WahabHUBUNGAN ANTARA AMALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN TAHAP KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH-SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGANAbstrak

Kertas

Kajian

Penuh

Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia | Diuruskan Oleh ICBE Publication (NS0237611-W) | Hak Cipta Terpelihara @ 2023