KANDUNGAN

N0.NAMATAJUKPAPARAN
1Hashim bin Mat, Anuar bin Ahmad Keberkesanan Pengajaran Dan Pemudahcaraan (Pdpc) Sejarah Menerusi Penggunaan Aplikasi Google Classroom Dan Kahot Ekoran Daripada Pendemik Covid 19 Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 1, Smk Anderson, Ipoh, PerakAbstrakKertas Kajian Penuh
2Razemah Kamaruddin, Norasmah OthmanPengetahuan Guru dan Pencapaian Prestasi Subjek Perniagaan Murid di Sekolah Menengah di MalaysiaAbstrakKertas Kajian Penuh
3Nur Hidayati binti Sanusi, Mohd Syamsul Ariff bin Ghazalli Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Pensyarah Kolej Komuniti Bagan Datuk AbstrakKertas Kajian Penuh
4Nurliyana Azhar, Norazah Mohd Nordin, Norasmah OthmanKepimpinan Instruksional Pengetua dan Motivasi GuruAbstrakKertas Kajian Penuh
5Patrick Jolius, Rosliah Kiting, Juppri BacotangAnalisis Keperluan Pembangunan Modul Pengajaran Kosa Kata Bersumberkan Sundait Bahasa Kadazandusun Untuk Sekolah RendahAbstrakKertas Kajian Penuh

Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia | Diuruskan Oleh ICBE Publication (NS0237611-W) | Hak Cipta Terpelihara @ 2023