CONTACT US

Enquiries: info@jppt.my or chief_editor@jppt.my

Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia | Diuruskan Oleh ICBE Publication (NS0237611-W) | Hak Cipta Terpelihara @ 2023